Systemy Nawadniania
Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania Systemy Nawadniania

Realizacja ogrodu na Pomorzu.

Realizacja zlecenia.
Zobacz rezultat.

Prace polegały na:

 • Zrobienie projektu, w skład którego wchodziło (opracowanie roślin, trawników, tarasów, kostki brukowej, donic kwiatowych, ogrodzenia, oświetlenia).
 • Przygotowanie terenu - prace ziemne.
 • Rozwiezienie 300 ton ziemi urodzajnej.
 • Instalacja inteligentnego systemu automatycznego nawadniania.
 • Obsadzanie roślinami na skarpach i w rabatach.
 • Przygotowanie skarp i instalacja geokraty komórkowej chroniącej przed erozją i osuwaniem się kruszywa kamiennego.
 • Rozwinięcie agrowłókniny.
 • Rozwiezienie i rozłożenie ponad 220 t różnego kruszywa ozdobnego.
 • Montaż obrzeży trawnikowych.
 • Instalacja siatki na krety pod trawnikiem.
 • Rozwinięcie 6000 m2 trawy z rolki.

Mamy Rozwiązanie Dla Twojego Ogrodu.